Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 06 2018

elemelek
elemelek
4418 e927 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viadomsiaaa domsiaaa
elemelek
Reposted fromFlau Flau viadenian denian
elemelek
2205 e007 500
Reposted fromdziewcze dziewcze viagdziejestola gdziejestola
elemelek
Reposted fromiminlove iminlove viagdziejestola gdziejestola
elemelek
1393 0d4f
Reposted fromhissyfit hissyfit viapulczynski pulczynski

April 03 2018

elemelek
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viasilkdreams silkdreams
elemelek
Kiedy już myślisz, że jako tako dogadałaś się z samą sobą, wygrywasz jakieś mniejsze bitwy w swojej głowie i wszystko zaczyna małymi krokami iść w dobrą stronę, nagle się budzisz. I chciałabyś zasnąć z powrotem, bo nie widzisz żadnego powodu dla którego miałabyś wstać, i zrobić te wszystkie niesamowite rzeczy o których myślałaś jeszcze kilka godzin wcześniej. Jesteś głodna więc wstajesz, robisz kilka rzeczy mechanicznie, myślisz o wyjściu do ludzi, ale lepszym pomysłem jest pójście spać, boli Cię głowa, to przecież idealne wytłumaczenie dla którego możesz przeleżeć połowę dnia. Chciałabyś zrobić wszystko, ale nie robisz nic, i znów głupio się tłumaczysz sama przed sobą, że jutro będzie inaczej.
Reposted frommaybeyou maybeyou viagdziejestola gdziejestola
elemelek
nienawidzę słów "inni mają gorzej", bo każdy, choć raz w życiu przeżywał swój własny koniec świata.
Reposted frommefir mefir viawabnicu wabnicu
elemelek
Reposted fromszelestyna szelestyna viawabnicu wabnicu

April 02 2018

elemelek
1655 bb8e
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viasucznik sucznik

March 28 2018

elemelek
8288 24e8 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viawabnicu wabnicu
9739 8322 500
Reposted fromkimik kimik viaaskman askman

March 27 2018

elemelek
6297 51d5 500
Reposted fromstroschek stroschek viapl pl
elemelek
A Ty, wiesz jak pachnie świat o piątej trzydzieści?
elemelek
Wiesz, co od kilku miesięcy dzieje się w mojej głowie? Od stanu otępienia przechodzę w maksymalną chęć życia. Potrafię obudzić się przerażona i za kilka godzin mieć wszystko w dupie. Jednego dnia myślę, że najważniejsze jest tu i teraz, a drugiego wpadam w panikę, że jednak nic już nie będzie takie samo
— Piotr C. "BRUD"
Reposted frompanikea panikea viawabnicu wabnicu
elemelek
6390 3efd 500
Reposted fromaggape aggape viawabnicu wabnicu
elemelek
Reposted fromFlau Flau viapulczynski pulczynski
elemelek
6616 f636 500
Reposted fromMissAgness MissAgness viapulczynski pulczynski

March 23 2018

elemelek
Reposted fromFlau Flau viaAmericanlover Americanlover
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl