Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 11 2018

elemelek
4006 8b8d
Reposted fromcalifornia-love california-love viaSzczurek Szczurek
5673 299e 500
elemelek
3993 9613 500
Reposted fromcalifornia-love california-love viaSzczurek Szczurek

January 01 2018

elemelek
1825 4bef
Reposted fromhagis hagis viaSzczurek Szczurek
elemelek
Chcesz pięknego życia? To zacznij od nowa, i od nowa, i od nowa aż dostaniesz to o co chodzi. Rób to, czego najczęściej się boisz, a ludzie boją się dwóch rzeczy: zaczynania nowego i kończenia starego. Lawirują pomiędzy nimi, bo może samo wyjdzie. Zwykle nie wychodzi.
— Znalezione w sieci
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viagdziejestola gdziejestola

November 11 2017

elemelek
0652 c78a 500
Reposted fromfelicka felicka viasucznik sucznik

November 01 2017

elemelek
3808 faf9 500
Reposted frombruxa bruxa viadobry dobry

October 20 2017

elemelek
7113 bfa3 500
Reposted fromnimfomanka nimfomanka

February 11 2018

elemelek
4006 8b8d
Reposted fromcalifornia-love california-love viaSzczurek Szczurek
5673 299e 500
elemelek
3993 9613 500
Reposted fromcalifornia-love california-love viaSzczurek Szczurek

January 01 2018

elemelek
1825 4bef
Reposted fromhagis hagis viaSzczurek Szczurek
elemelek
Chcesz pięknego życia? To zacznij od nowa, i od nowa, i od nowa aż dostaniesz to o co chodzi. Rób to, czego najczęściej się boisz, a ludzie boją się dwóch rzeczy: zaczynania nowego i kończenia starego. Lawirują pomiędzy nimi, bo może samo wyjdzie. Zwykle nie wychodzi.
— Znalezione w sieci
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viagdziejestola gdziejestola

November 11 2017

elemelek
0652 c78a 500
Reposted fromfelicka felicka viasucznik sucznik

November 01 2017

elemelek
3808 faf9 500
Reposted frombruxa bruxa viadobry dobry

February 11 2018

5673 299e 500
elemelek
3993 9613 500
Reposted fromcalifornia-love california-love viaSzczurek Szczurek

January 01 2018

elemelek
1825 4bef
Reposted fromhagis hagis viaSzczurek Szczurek
elemelek
Chcesz pięknego życia? To zacznij od nowa, i od nowa, i od nowa aż dostaniesz to o co chodzi. Rób to, czego najczęściej się boisz, a ludzie boją się dwóch rzeczy: zaczynania nowego i kończenia starego. Lawirują pomiędzy nimi, bo może samo wyjdzie. Zwykle nie wychodzi.
— Znalezione w sieci
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viagdziejestola gdziejestola

November 11 2017

elemelek
0652 c78a 500
Reposted fromfelicka felicka viasucznik sucznik
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl